Nyelvvizsga

PANNON NYELVVIZSGAHELY A BOCSKAIBAN

Jelentkezési lap nyelvvizsgára

JELENTKEZÉSI LAP LETÖLTÉS

Mi is a Pannon nyelvvizsga?

Pannon nyelvvizsga jelenleg angol és német nyelvből tehető B1,B2 és C1 szinten.

A Pannon Nyelvvizsgarendszer a Közös Európai Referenciakeretben (KER) meghatározott, az Európa Tanács által ajánlott és akkreditált szintű – B1 (alapfok), B2 (középfok) és C1 (felsőfokú) –, államilag elismert, kétnyelvű általános nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzését teszi lehetővé szóbeli, írásbeli és komplex vizsgatípusokból.

Az egyes típusokhoz tartozó részvizsgák:

B1 (alapfok): szóbeli, írásbeli vagy komplex

B2 (középfok): szóbeli, írásbeli vagy komplex

C1 (felsőfok): szóbeli, írásbeli vagy komplex

Mire jogosít a nyelvvizsga?

 • diploma megszerzésének nyelvi feltételét biztosítja
 • nyelvpótlék jogosultságot a munkába állók számára.
 • többletpontokra  felsőoktatási intézménybe való jelentkezéskor;

Milyen típusai vannak?

 1. Egynyelvű: szintenként négy készséget mér: beszédértés, beszédkészség, íráskészség és írott szöveg értése. A kétnyelvű vizsgákon megszokott közvetítési (mediációs) készségeket nem méri.
 2.  Kétnyelvű: azt jelenti, hogy a Pannon Nyelvvizsga a nyelvi közvetítői (fordítási, tolmácsolási) készséget a vizsga mindhárom fokán értékeli. Nem szóról-szóra, mondatról mondatra való fordítás, tolmácsolás a feladat, hanem a nyelvtudás használhatóságát, életszerűségét szem előtt tartva – a pontos közvetítés.

Jelentkezés a Pannon nyelvvizsgára:

Nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet a vizsgázó az előre megadott vizsgaidőpontokra tud bejelentkezni az előre meghatározott jelentkezési határidőn belül.

Szükséges dokumentumok:

 1.  jelentkezési lap: letölthető ITT, vagy személyesen a Bocskai István Református Oktatási Központ titkárságán (2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc u. 17.)
 2.  A jelentkezési laphoz csatolni kell a vizsgadíj befizetését igazoló eredeti csekkszelvényt, vagy a banki átutalást igazoló bizonylatot is

A vizsgadíj befizetése a következőképpen történhet:

 1. SÁRGA CSEKKES befizetés (a Pannon Egyetem által kiadott eredeti csekkszelvény, kérhető a Bocskai István Református Oktatási Központ Titkárságán személyesen)
 2. RÓZSASZÍN POSTAUTALVÁNYON (Ebben az esetben csak postacímre fogadunk el befizetést: PANNON EGYETEM NYELVVIZSGA IRODA, 8200 VESZPRÉM, EGYETEM U. 3.
 3. ÁTUTALÁSSAL a Pannon Egyetem számlaszámára: 10048005-01426696-00000000 A közleményben kérjük feltüntetni a következőt: 010153-055

Online-jelentkezésnél a megjegyzés rovatban a regisztráció során kapott kódot kell feltüntetni.

Kérjük vizsgázóinkat, ha értesítőjüket a meghirdetett időpont előtt egy héttel nem kapják meg, érdeklődjenek a vizsgahelyen!

A közleményben kérjük feltüntetni a következőket:

 • A VIZSGÁZÓ NEVE (NEM MINDEN ESETBEN AZONOS A BEFIZETŐVEL)
 • ONLINE jelentkezésnél a kapott egyedi azonosítót
 • átutalásról szóló bizonylatot kell csatolni a jelentkezési laphoz

Fogyatékkal élők vizsgára jelentkezése

Fogyatékkal élő vizsgázók számára biztosítjuk a megfelelő körülményeket, hogy egyenlő esélyekkel vehessenek részt a nyelvvizsgán (figyelembe véve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényt).

A fogyatékkal élő személy, vagy annak gondviselője jelezze a vizsgára jelentkezés alakalmával a Vizsgahelyen és a Vizsgaközpontban az adott problémát. Egy kérelmet kell benyújtani, amelyben a vizsgázó/gondviselő megnevezi, milyen képességekre hat ki a fogyatékossága. A kérelemhez egy orvosi szakvéleményt is csatolni kell, mely nem lehet régebbi hat hónapnál. A kettőt összevetve a vizsgaközpont vezetője dönti el, hogy mely feltételeket kell biztosítani a vizsgázó számára. Speciális esetekben a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ véleményét kéri ki a vizsgaközpont.

ANGOL B1 (alapfok) B2 (középfok) C1 (felsőfok)
Szóbeli 12.000,-Ft 12.000,-Ft 12.000,-Ft
Írásbeli 16.000,-Ft 16.000,-Ft 16.000,-Ft
Komplex 28.000,-Ft 28.000,-Ft 28.000,-Ft

 

NÉMET B1 (alapfok) B2 (középfok) C1 (felsőfok)
Szóbeli 12.000,-Ft 12.000,-Ft 12.000,-Ft
Írásbeli 16.000,-Ft 16.000,-Ft 16.000,-Ft
Komplex 28.000,-Ft 28.000,-Ft 28.000,-Ft

 

A vizsgázók által fizetendő különeljárási díjak:

Halasztási kérelem: 3.000 Ft

Hiánypótlás, többletügyintézés: 2.500 Ft

Igazolás vizsgaeredményről: 2.500 Ft

Pótjelentkezés*: 3.000 Ft

* Pótjelentkezés: a jelentkezési határidőtől számított öt munkanap

Regisztrációs díj: 2500 Ft

A regisztrációs díj a Bocskai István Református Oktatási Központ számára fizetendő be.

A vizsga halasztása

A vizsgázó a vizsga előtt két héttel megkapja az értesítőt a vizsgaidőpont(ok)ról, illetve helyszín(ek)ről. Az értesítőben szerepel a vizsgázó személyes vizsgakódja is.
Ha a vizsgázó a kijelölt időpontban (méltánylást érdemlő ok miatt) nem tud a vizsgán megjelenni, a vizsga előtt legalább 3 munkanapon belül kérheti a vizsga halasztását. Halasztás egy alkalommal kérhető a formanyomtatványon. A vizsgahalasztás különeljárási díj ellenében történik.

A VIZSGAHALASZTÁSI KÉRELMET MINDEN ESETBEN A VIZSGAKÖZPONTBA KELL KÜLDENI.

Méltánylást érdemlő oknak számít orvosilag igazolt betegség, előre nem látott hivatali elfoglaltság. Hivatalos (pecséttel és aláírással ellátott) igazolás ellenében a vizsgát követő 3 munkanapon belül is elfogadja a Vizsgaközpont a halasztási kérelme

Méltánylást érdemlő oknak számít orvosilag igazolt betegség, előre nem látott hivatali elfoglaltság. Hivatalos (pecséttel és aláírással ellátott) igazolás ellenében a vizsgát követő 3 munkanapon belül is elfogadja a Vizsgaközpont a halasztási kérelme

Kérjük, a vizsgahalasztási kérelmeket – az aktuális vizsgaidőszakról – a Vizsgaközpontba szíveskedjen postázni vagy az ügyfélirodán személyesen leadni!

Cím: Pannon Egyetem, Pannon Nyelvvizsgaközpont, 8200 Veszprém, Egyetem utca 3. (“E” épület)

A Bocskai István Református Oktatási Központ 2018-as vizsga naptára

Vizsganaptár 2018

VIZSGAIDŐSZAKOK SZÓBELI ÍRÁSBELI- ÉS LABORVIZSGÁK JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐK
2018. január 2018-01-08 – 01-13 angol –2018. január 13.
német –2018. január 13.
2017. november 24.
2018. február-március 2018-02-19 – 03-03 angol – 2018.február 24.
német – 2018.március 3.
2018.január 19.
2018. november 2018-11-12- 11-24 angol – 2018.november 17.
német –2018. november 24.
2018. október 12.

Bővebb felvilágosítás:

telefonon: 24/517-251 102. mellék

személyesen: a Bocskai István Református Oktatási Központ titkárságán, (2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc u. 17.) hétfő-csütörtök: 8.15-15.30, péntek: 8.15-12.30

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A PANNON NYELVVIZSGÁRÓL:

http://www.pannon-nyelvvizsga.hu/sites/pannon-nyelvvizsga.hu/files/files/pannon_tajekoztato_2017.pdf

A PANNON NYELVVIZSGA VIZSGASZABÁLYZATA:

http://www.pannon-nyelvvizsga.hu/sites/pannon-nyelvvizsga.hu/files/dokumentumok/vizsgaszabalyzat_2017_majus_.pdf

A FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ ANYAGOK:

1. GYAKORLÓ FELADATOK:

http://www.pannon-nyelvvizsga.hu/gyakorlo-feladatok

2. ÚJ PANNON KÖNYV ANGOL NYELVBŐL:

http://www.pannon-nyelvvizsga.hu/uj-pannon-konyv

3. LYSTRA: OKOSTELEFONRA FEJLESZTETT, ANGOL NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ EGYEDÜLÁLLÓ CSOMAG:
• 900 LECKE, EGYENKÉNT 225 FELADATSORRAL:
o HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS,
o OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE,
o ÍRÁS KÉSZSÉG,
o SZÓBELI NYELVVIZSGA TÉMAKÖREI ( 15 TÉMAKÖR).
• A LECKÉK LETÖLTÉSE UTÁN AZ ALKALMAZÁS BÁRHOL, BÁRMIKOR HASZNÁLHATÓ, OFFLINE MÓDBAN IS.
• SZINTEZETT FELADATSOROK
• KÖNNYŰ ÖNELLENŐRZÉS, ILLETVE TANÁRI JAVÍTÁS IS ELÉRHETŐ
• LETÖLTHETŐ AZ APP STORE-BÓL ÉS A GOOGLE PLAY-BŐL

https://itunes.apple.com/hu/app/lystra/id889057025?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.combit.lystra